•  
   


  To the values ​​that we believe:

  • Quality in every academic initiative
  • integrity and correctness organization
  • Collegiality and participation in
  decision-making
  • Volunteering and responsibility of
  the achievement of educational standarts
  • Accountability and academic freedom.
  • Preservation of ethics and
  estabilshment of credibility.

   

  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  

  9000 students can not be wrong!

  The year 2002 marks the year of opening
  the first branch in dental laburant with
  only 100 students in dentistry.
  Today are counted over 9000
  current students,number that show
  year to year the achievements of
  Albanian University.


  Read More

   

  9000 STUDENTS
 •  
  Promotion and encouraging of
  the best student is an another politic
  of Albanian University aiming to
  be a lider in the field of private
  education,in the preparatin of
  future elite in the fields of politics,
  education,medicine,architecture,law
  finance,pshychology,science of
  communication

                                Read More

  SCHOLARSHIPS
 •  
  Politics of "Albanian University"
   
  A fondamental place in
  Albanian University politics,
  occupies the priority
  given to the employement
  of students in his stuctures,
  student of
  excellence and leadership
  leading.
   
     

   

  AU POLITICS
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

Diploma Bachelor Inxhinieri ELEKTRONIKE

                        Diploma Bachelor Inxhinieri ELEKTRONIKE

Viti i Parë

NR

Lënda

ECTS

1

Fizikë - 1

4

2

Analizë Matematike - 1

6

3

Algjebër – Gjeometri

6

4

Kimi

4

5

Elementë bazë të Informatikës

5

6

Gjuhë e huaj – 1

4

7

Fizikë – 2

5

8

Gjihë e huaj – 2

4

9

Analizë matematike - 2

5

10

Probabilitet e Statistikë

3

11

Elektroteknika 1

6

12

Hyrje në eksperimentim laboratorik

3

13

Teknikë dhe gjuhë programimi

5

Totali

60

 

Viti i Dytë

NR

Lënda

ECTS

1

Analizë komplekse

3

2

Elektroteknikë – 2

5

3

Ekonomia e ndërrmarjeve elektrike

4

4

Elementa e teknologji elektronike

5

5

Elementë të komunikimit elektrik

4

6

Teoria e sinjaleve

6

7

Matje elektrike dhe elektronike 1

5

8

Teoria e fushës elektromagnetike

4

9

Matje elektrike dhe elektronike 2

4

10

Lëndë me zgjedhje - Gr. 1

5

11

Sisteme elektronike

6

12

Analizë numerike

4

13

Përpunim numerik i sinjaleve

5

Totali

60

 

 

Viti i Tretë

NR

Lënda

ECTS

1

Elektronika analoge

5

2

Lëndë me zgjedhje - Gr.2

4

3

Llogaritësit elektronikë

5

4

Bazat e automatikës

5

5

Elektronika e fuqisë

5

6

Bazat e telekomunikacionit

5

7

Automatizim

5

8

Elektronika dixhitale

4

9

Elektronika për telekomunikacion

4

10

Arkitektura e kompjuterave

4

11

Komunikim numeric

4

12

Praktikë mësimore

4

13

Përgatitja e tezës së diplomës

6

Totali

60

Zona Studentit