• reg-au-webi

  Regjistrime 2016 - 2017
 •  
   The values on which we believe in:

   

  • Quality in every academic initiative
  • Organization integrity and punctuality
  • Collegiality and participation in
  decision-making
  • Volunteering and responsibility of
  the achievement of educational standards
  • Accountability and academic freedom.
  • Preservation of ethics and
  establishment of credibility.

   

   

  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  

  7000 students cannot be mistaken!

  2002 marks the opening of the first branch
  in dental assistant program with only 100
  students in the Dentistry program.
  Today we have proudly reached
  the number of 7000 current students,
  a number that shows year by year improvement
  and achievements of Albanian University.


  Read More

   

  7000 STUDENTS
 •  
  Scholarships
   
  Promotion and encouragement of
  the best students is another important policy
  of Albanian University, aiming to becoming
  a leader in the field of private education,
  in the preparation of the
  future elites in the fields of politics,
  education, medicine, architecture, law
  finance, psychology, and communication.

                                Read More

  SCHOLARSHIPS
 •  
  Policies of "Albanian University"
   
  A fondamental place in
  Albanian University policies,
  occupies the priority
  given to the employement
  of students in his stuctures,
  student of
  excellence and leadership
  leading.
   
     

   

  AU POLICIES
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

FAKULTETI I EKONOMISE

 

FAKULTETI I EKONOMISE

Titulli

Autori

Manaxhimi i komunikimit

A. Goxhaj, I. Tomini

Matematika financiare

Agron Tato

Ekonomi Politike, botimi dyte

Niko Ketri

 

Titulli i Librit

Autori

Administrimi Publik

R.B. Denhardt

Aftesite menaxheriale

A Koxhaj

Analiza e Pasqyrave Financiare

H.  Xhafa

Analiza e veprimtarise Eko-Fina

A,Pano

Analiza Financiare

V. Karapici

Bazat e Marketingut

A.Vercuni,Gj.Ukdedaj

Cikel ushtrimesh dhe problemash

Grup Pedagogesh

Drejtimi Financiar 1

H. Xhafa B,Ciceri

Drejtimi financiar i ndermarjeve

J.Amelon

Drejtimi financiar nderkombetar

J.Madura

Drejtimi i Ndermarjes

A.Bover J.Thepot

E drejta e Biznesit

A Nuni

Ekonomia Politike

N. Ketri

Ekonomia Politike 1

N. Ketri

Ekonomia Politike 2

N. Ketri

Evropa ekonomike dhe e ardhmja e saj

R. Soin, J. Silvano

Evropa Monetare

G. Jacoud

Financa Publike

H. S.Rosen

Finance

Sh Bundo

Finance

Sh.Bundo

Finance  ( ushtrime )

Sh. Bundo, G. Sharku

Fjalor Ekonomiko-Financiar

A,Pano

Fletore Zyrtare e R. SH 

Qendra e Publie, Zyrtar

Historia e ekonomise boterore

J.K.Galbraith

Historia e teorive  ekonomike

R.Backhouse

Hyrje ne Ekonomi

A Mancellari

Hyrje ne Ekonomi (ushtrime)

S. Gruda, E. Kallushi

Hyrje ne Ekonomi (cikel leksionesh)

S Cama

Hyrje në filozof. Ekonomia e konceptit

E. Hoxha

Investime

E.L. D. Kripa

Investime (teste,ushtrime dhe problema)

E.L. D. Kripa

Kontabiliteti financiar

S Dhamo

Kontabiliteti i Kosto-Drejtimit

D.Lamani

Kontabiliteti Publik

I.Bogdani

Kontabiliteti.Analiza financiare

Inst.  Modelimeve

Leksione te Lendes se Statistikes

I.Tilo

Leksione te shkences se financave

M.Lennccisotti

Ligjerata Nobel 3  (Ekonomi  Biznes)

A Pano, A Angjeli

Makroekonomia

R.Dombusch,Sficher

Manaxhimi

Sh. Llaci

Manaxhimi i burimeve njerzore

Z. Koli, Sh. Llaci

Manaxhimi i Operacioneve

V.Napuci,A.Cepani

Manaxhimi i Operacioneve (ushtrime)

V.Nakuci,A.Cepani

Manaxhimi i Projektit

S.Panariti

Marketingu

Ph.Kolter

Marrja e vendimeve manaxheriane

V.Kume

Matematika

P Baholli B Elbasani

Matematika financiare

O.Stringa

Matematika financiare

Agron Tato

Matematika me zbatime nga Ekonomia

B. Elbasani

Mikroekonomia

Hal. R. Varian

Organizimi dhe Drejtimi i Biznesit

Q. Talka

Organizimi i Burimeve Njerëzore

N. Kallçiku

Paraja dhe Institucionet financiare

D.S. O. Dhuçi

Pasuria e Kombeve

A.Smith

Pergatitore per Universitet

B Elbasani

Planifikimi strategjik

V.Kume

Public Administration

R.D. J. Denhardt

Raporti Vjetor 2005

SOROS

Raporti Vjetor 2006

SOROS

Shkenca mbi financat dhe e drejta financ

K. Gjyli

Starndartet kombetare të kontabilitetit

Botime ERIK

Statistika per Menaxher

N.Koci

Statistika sociale.Cikël leksionesh 1

L. Thomo

Statistikat sociale

W.Fox

Teknika bankare

L. Z. D. Salko

Teoria e pergjithshme e punesimit

J.Keynes

Tregjet financ instrum dhe veprim e tyre

A.Pano, E. Gjoni

Ushtrime te matematikes

P. Baholli, E. Smokthina

Medium-Term 2009-2011

 

Ekonomia shqiptare,probleme dhe sfida

 

Udhezues-Financimi i partive politike dhe fushave zgjedhore

Keshilli i Evropes

Zhvillimi si Liri

A. Sen

Historia e Mendimit Ekonomik

L.Cuci

Ekonomia e Ndertimit

Q. Talka, I. Loli

Politika të Stabilitetit Monetar dhe Financiar

Konferenca e 8 N.B.Shipërisë

Raporti Stabilitetit Financiar 6M-2  2010

Banka e Shqipërisë

Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për Periudhen 09-11

Banka e Shqipërisë

Raporti Vjetor 2010

Banka e Shqipërisë

Banka Qëndrore Evropiane Eurosistemi sistemi Evropian i Bankave Qëndrore

Banka e Shqipërisë

Ç'është për ju Stabiliteti i Çmimeve? 2008-2010

Banka e Shqipërisë

Simbolika e Kartëmonedhave Shqiptare

Banka e Shqipërisë

Regjistri i Kredive 2011

Banka e Shqipërisë

Mësime të shkurtra mbi paranë  2011

Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë, Banka Jonë Qëndrore

Banka e Shqipërisë

Ç'farë është Raporti mbi Kredimarrësin?

Banka e Shqipërisë

Historia e Akullores  2010

Banka e Shqipërisë

 

Zona Studentit