•  
   
  Vlerat tek të cilat besojmë:


  • Cilësia në çdo iniciativë akademik
  • Integriteti dhe korrektësia organizative
  • Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja
  në vendimarrje
  • Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria
  në arritjen e standarteve arsimore
  • Pergjegjshmeri dhe liri akademike.
   
  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  
  6000 Studentë nuk mund të gabojnë!
   
  Viti 2002 shënon vitin e hapjes së
  degës së parë për laburant dentarë,
  me vetëm 100 studentë të stomatologjisë.
  Sot numërohen mbi  6000 studentë
  aktual që janë duke ndjekur studimet,
  shifra të cilat dëshmojnë nga viti në vit
  rritjen e cilësisë dhe arritjeve në
  Albanian University.
                                Më shumë

   

   

  6000 STUDENTE
 •  
  Bursat
   
  Promovimi dhe nxitja e studentёve
  mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e
  Albanian University duke synuar
  tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat,
  në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme
  nё fushёn e politikёs, arsimit,
  mjekёsisё, arkitekturёs, drejtёsisë,
  financёs, psikologjisё, shkencave
  tё komunikimit.

                                Më shumë

  BURSAT
 •  
  Politikat e "Albanian University"
   
  Një vënd themelor në politikat e
  Albanian University, zë edhe
  dhënia e përparësisë së punësimit
  në strukturat e tij, të studentëve
  të ekselencës dhe atyre me prirje
  lidershipi.
                                Më shumë

   

  POLITIKAT E AU
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

Bachelor në MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR

                                         Bachelor në NË MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR


Programi i studimit për diplomën “Bachelor” në Mësuesi për arsimin fillor

   

Viti I Parë

 
   
   

Lënda

ECTS

Hyrje në psikologji

6

Matematika 1

6

Gjuhë shqipe 1

6

letërsia për fëmijët e shkollës fillore

5

Gjuha angleze 1

2

Edukim figurativ

5

Studimi dhe shkrimi akademik

5

Matematika 2

6

Gjuha shqipe 2

6

Gjuhë angleze 2

6

Psikologji Edukimi

2

Metodologji e edukimit figurativ

5

TOTAL

60

   
   
   
   

Viti I Dytë

 
   
   

Lënda

ECTS

Psikologji zhvillimi 1 ( për moshën 6-11vjeç)

4

Edukim qytetar e demokratik

4

Metodologji e përgjithshme e mësimdhënies

6

Edukim muzikor

4

Aritmetikë

4

Didaktika e gjuhës shqipe

4

Praktikë profesionale

3

Psikologji zhvillimi 1 ( edukim special)

4

Edukim muzikor ( metodologji)

5

Kompjuteri (përdorimi dhe programet mikrosoft)

6

Didaktika e matematikës ( mjete e materiale)

4

Didaktika e leximit letrar

4

Lëndë me zgjedhje

4

Praktikë profesionale

4

TOTAL

60

   
   
   
   

Viti I Tretë

 
   
   

Lënda

ECTS

Metodologji e biologjisë dhe kimisë

8

Edukim shëndëtsor

4

lëndë me zgjedhje

4

Praktikë profesionale

8

Metodologji e fizikës dhe gjeografisë

8

Metodologji e historisë kombëtare

6

Didaktika e edukimit fizik

6

Praktikë profesionale

10

Tema e diplomës

6

TOTAL

60


Zona Studentit