•  
   
  Vlerat tek të cilat besojmë:


  • Cilësia në çdo iniciativë akademik
  • Integriteti dhe korrektësia organizative
  • Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja
  në vendimarrje
  • Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria
  në arritjen e standarteve arsimore
  • Pergjegjshmeri dhe liri akademike.
   
  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  
  6000 Studentë nuk mund të gabojnë!
   
  Viti 2002 shënon vitin e hapjes së
  degës së parë për laburant dentarë,
  me vetëm 100 studentë të stomatologjisë.
  Sot numërohen mbi  6000 studentë
  aktual që janë duke ndjekur studimet,
  shifra të cilat dëshmojnë nga viti në vit
  rritjen e cilësisë dhe arritjeve në
  Albanian University.
                                Më shumë

   

   

  6000 STUDENTE
 •  
  Bursat
   
  Promovimi dhe nxitja e studentёve
  mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e
  Albanian University duke synuar
  tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat,
  në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme
  nё fushёn e politikёs, arsimit,
  mjekёsisё, arkitekturёs, drejtёsisë,
  financёs, psikologjisё, shkencave
  tё komunikimit.

                                Më shumë

  BURSAT
 •  
  Politikat e "Albanian University"
   
  Një vënd themelor në politikat e
  Albanian University, zë edhe
  dhënia e përparësisë së punësimit
  në strukturat e tij, të studentëve
  të ekselencës dhe atyre me prirje
  lidershipi.
                                Më shumë

   

  POLITIKAT E AU
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Programi i studimit për diplomën “Bachelor” në Mësuesi për arsimin parashkollor

 

Viti I Parë

 
   

Lënda

ECTS

Hyrje në psikologji

5

Matematikë elementare( konceptet bazë)

6

Gjuhë shqipe 1 ( të folurit moshat e vogla)

6

letërsia (për moshat parashkollore)

5

Gjuha angleze 1

2

Edukim qytetar ( për moshat parashkollore)

3

Matematika nëpërmjet lojës

5

Gjuha shqipe 2 ( të shkruarit moshat e vogla)

6

Gjuha angleze2

2

Kompjuteri ( përdorimi dhe programet mikrosoft)

5

Psikologji Edukimi

6

Edukim qytetar 2 ( për moshat parashkollore)

3

Edukim figurativ ( modelimi vizual)

6

TOTAL

60

   
   
   
   

Viti I Dytë

 
   
   

Lënda

ECTS

Psikologji moshore e zhvillimit

6

Legjislacion ( për minorenë)

6

Edukim muzikor

5

Aritmetika e numrave ( didaktikë)

4

Didaktika e gjuhës shqipe 1 ( për parashkollorë)

4

Praktikë në kopësht

6

Metodikë e edukimit muzikor

5

Psikologji speciale e moshës parashkollore

6

Didaktika e matematikës ( për parashkollorë)

4

Didaktika e gjuhës shqipe 1 ( për parashkollorë)

4

Lëndë me zgjedhje

4

Praktikë në kopësht

6

TOTAL

60

   
   
   
   

Viti I Tretë

 
   
   

Lënda

ECTS

Dituri natyre 1 ( biologji, kimi, fizikë)

6

Media për parashkollorët ( tregimet dhe përrallat)

4

Edukim fizik

6

Lëndë me zgjedhje

4

Praktikë në kopësht dhe në klasën e parë

4

Media (kompjuteri për parashkollor)

4

Didaktikë e edukimit fizik

4

Edukim shëndetsor

6

Praktikë në kopësht dhe në klasën e parë

8

Tema e diplomës

8

TOTAL

60

Zona Studentit