•  
   
  Vlerat tek të cilat besojmë:


  • Cilësia në çdo iniciativë akademik
  • Integriteti dhe korrektësia organizative
  • Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja
  në vendimarrje
  • Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria
  në arritjen e standarteve arsimore
  • Pergjegjshmeri dhe liri akademike.
   
  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  
  7000 Studentë nuk mund të gabojnë!
   
  Viti 2002 shënon vitin e hapjes së
  degës së parë për laburant dentarë,
  me vetëm 100 studentë të stomatologjisë.
  Sot numërohen mbi  7000 studentë
  aktual që janë duke ndjekur studimet,
  shifra të cilat dëshmojnë nga viti në vit
  rritjen e cilësisë dhe arritjeve në
  Albanian University.
                                Më shumë

   

   

  7000 STUDENTE
 •  
  Bursat
   
  Promovimi dhe nxitja e studentёve
  mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e
  Albanian University duke synuar
  tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat,
  në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme
  nё fushёn e politikёs, arsimit,
  mjekёsisё, arkitekturёs, drejtёsisë,
  financёs, psikologjisё, shkencave
  tё komunikimit.

                                Më shumë

  BURSAT
 •  
  Politikat e "Albanian University"
   
  Një vënd themelor në politikat e
  Albanian University, zë edhe
  dhënia e përparësisë së punësimit
  në strukturat e tij, të studentëve
  të ekselencës dhe atyre me prirje
  lidershipi.
                                Më shumë

   

  POLITIKAT E AU
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

Te Pergjithshme

Aplikime student i ri

images

Pёr t’u bёrё pjesё e Albanian University, qoftё si student ose staf akademik, duhet tё aplikoni nёpёrmjet dosjes e cila duhet tё pёrmbajё:

Programet e Studimit tё ciklit tё parё

Aplikimet pёr tё qёnё student nё Albanian University nisin nё muajin prill. Studimet janё me kohё tё plotё dhe nё gjuhёn shqipe. Pranimi I studentёve bёhet me konkurs, nёpёrmjet aplikimit me dosje. Kandidatёt qё aplikojnё duhet tё jenё tё pajisur  me document zyrtar qё vёrteton pёrfundimin e shkollёs sё mesme nё Shqipёri, ose shkollat e mesme jashtё vendit tё ekuivalentuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencёs.

Dosja e aplikimit duhet tё pёrmbajё:

 1. 1.Diplomen origjinale te shkolles se mesme tё cikluar nё drejtorinё arsimore tё rrethit pёrkatёs
 2. 2.Kёrkesёn pёr t’u pranuar nё programin pёrkatёs sё studimeve
 3. 3.Fotokpje e kartёs sё identitetit/pasaportёs
 4. 4.Katёr fotografi
 5. 5.Fotokopje e dёshmive tё kualifikimit nёse aplikanti ka tё tilla
 6. 6.Plotёsimi formularit qё shpёrndan universiteti
 7. 7.Raport mjeko-ligjor

Shёnim: Nё Albanian University mund tё pranohen nё vite tё ndёrmjetme kandidatё nga universitete tё tjera nёpёrmjet transferimit tё krediteve. Viti nё tё cilin ata rregjistrohen, varet jo vetёm nga numri I krediteve qё ka fituar studenti nё institucionin e arsimit tё lartё, por edhe nga ngjashmёria e programeve tё studimit mes dy institucioneve. Dokumentat e paraqitura pёr transferim shqyrtohen nga Komisioni I Transferimit  dhe ekuivalentimit tё programeve mёsimore, bazuar nё rregulloren e institucionit.

Formatin e plotё tё aplikimit mund ta gjeni  nё : www.albanianuniversity.edu.al

Programet e Studimit tё ciklit tё dytё

Programet e studimit Master ofrohen nga Departamentet e Albanian University në bashkëpunim me një Komitet Shkencor për çdo program studimi i cili kujdeset për organizimin e proçesit mësimor si dhe stafin akademik dhe ndihmës. Programet e studimit Master kanë karakter shkencor (Masterat Shkencorë) ose tërësisht profesional (Masterat Profesionalë).

Masterat Shkencorë janë programe studimi të ciklit të dytë të studimeve. Këto programe kanë një kohëzgjatje prej dy vitesh akademike dhe vlerësohen me 180 kredite (ECTS). Veprimtaritë formuese, teorike dhe praktike të ofruara nga Masterat Shkencorë garantojnë specializim të njohurive të studentit krahasuar me ato të marra në programet e studimit të ciklit të parë dhe për këtë arsye ato ndiqen pas përfundimit të këtij cikli. Programet studimore të masterit shkencor kanë për qëllim  thellimin e njohurive teorike për pregatitjen e specialisteve në një prej profileve të zgjedhura. Masterat Shkencorë në Albanian  University ofrohen në të katërta Fakultetet.

Masterat Profesionalë janë programe studimi që i përkasin gjithashtu ciklit të dytë të studimeve. Masterat Profesionalë zgjasin një vit e gjysmë akademik dhe përfshijnë 90 kredite (ECTS). Këto programe studimi ofrohen nga Fakulteti i Mjekësisë në Departamentin e Infermierisë, nga katër Departamente të Fakultetit të Shkencave Shoqërore: Departamenti i Shkencave Politiko-Administrative, Departamenti i Shkencave Juridike, Departamenti i Edukimit dhe Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme si dhe nga Fakulteti i Ekonomisë në dy Departamente: Financë-Bankë dhe Administrim Biznesi. Programet e studimit MP në Albanian  University u ofrojnë studentëve një mundësi unike për të zhvilluar dhe përmirësuar njohuritë dhe shprehitë e tyre në nivel personal dhe kryesisht profesional.

Kandidatёt qё aplikojnё nё kёto programe studimi duhet tё jenё tё pajisur  me dokument zyrtar qё vёrteton pёrfundimin e njё program studimi tё ciklit tё parё (diplomё e nivelit tё parё) nё Shqipёri, ose diploma tё tjera tё fituara  jashtё vendit tё ekuivalentuara sit ё tilla nga Ministria e Arsimit dhe Shkencёs.

 

Dosja e aplikimit duhet tё pёrmbajё:

 1. 1.Fotokopje tё noterizuar tё diplomёs sё universitetit e shoqёruar me listёn e notave
 2. 2.Fotokopje e dёshmisё sё mbrojtjes sё gjuhёs sё huaj
 3. 3.Kёrkesёn pёr t’u pranuar nё programin pёrkatёs sё studimeve
 4. 4.Fotokpje e kartёs sё identitetit/pasaportёs
 5. 5.Katёr fotografi
 6. 6.Fotokopje e dёshmive tё kualifikimit nёse aplikanti ka tё tilla
 7. 7.Plotёsimi formularit qё shpёrndan universiteti
 8. 8.Biografi personale

Formatin e plotё tё aplikimit mund ta gjeni  nё : www.albanianuniversity.edu.al

Aplikime pёr staf akademik

Pedagogёt qё kёrkojnё tё bёhen pjesё e stafit tё Albanian University zgjidhen me konkurs me bazё dosjesh. Tё interesuarit mund tё aplikojnё duke plotёsuar dosjen personale e cila duhet tё pёrmbajё:

 1. 1.Diplomё/at universitare
 2. 2.Dokumentacionin qё vёrteton kualifikimin pasuniversitar
 3. 3.Dokumentacionin qё vёrteton titujt ose gradat shkencore (nёse aplikanti ka)
 4. 4.Pёrmbledhje e aktivitetit shkencor dhe pedagogjik e profesional
 5. 5.Pёrmbledhje e botimeve
 6. 6.CV personale

Shёnim: pedagogu ёshtё ligjёruesi kryesor I njё lёnde, sipas formimt tё tij akademik. Pedagogёt iu bashkangjiten departamenteve pёrkatёse, nё angazhime tё plota ose tё pjesshme, tё cilat pёrfhsijnё pёrvec mёsimdhёnies edhe impenjime tё tjera qё kanё lidhje direkte me punёn e pedagogut si : puna kёrkimore-shkencore, pёrgatitja e literaturёs, puna e pavarur me studentёt, aktivitete ekstrakurrikulare.

images

 

Ekipi i Futbollit pranë “Albanian University”

Ekipi i futbollit pranë “Albanian University”, i krijuar nga studentë të përzgjedhur në nivel profesionistësh, krijon prespektiva për të ardhmen. Studentë të Albanian University, pothuajse nga të gjitha degët e studimit pranë këtij Universiteti, që kanë qënë pjesë më parë edhe e ekipeve të ndryshme me “moshat” në kampionatin e futbollit Shqiptar, u mobilizuan fillimisht për të qënë pjesë e kampionatit ndërmjet universiteteve private. Kualifikimi i të gjitha fazave në këtë kampionat deri në fitimin e titullit “Kampion” të këtij kampionati, krijoi një unitet të ekipit i cili gjen në çdo moment mbështetjen e Albanian University dhe vëmendjen e UTV News.

Organizma të tilla studentore që gjejnë mbështetjen e Universitetit, shërbejnë për të harmonizuar jetën akademike me atë sportive, rrisin cilësinë studentore, menaxhimin e kohës, promovojnë vlera sociale si: bashkepunimi, uniteti, krenaria për Universitetin, etj.

Nga vet struktura, ekipi është integrues dhe gjithëpërfshirës, në ruajtjen e një tradite midis brezave që vijnë dhe atyre që përfundojnë studimet pranë Albanian University.

Pjesmarrja në kampionate, turet brenda dhe jashtë vendit, janë pjesë e axhendës vjetore të ekipit të futbollit, me synimin e një projekti më madhor në të ardhmen në krijimin e infrastrukturës dhe komoditetit të duhur pranë Albanian University. Në vitin akademik 2013 2014 synohet të zhvillohen ndeshje miqësore me klubet sportive të universiteteve italiane me të cilat Albanian University ka dhe marrëveshje bashkëpunimi.

Bordi i aktiviteteve është një organ tjetër pranë zyrës së koordinimit studentor. Anëtarët janë student të degëve të ndryshme të cilët propozojnë nisma dhe projekte dhe me miratimin e bordit dhe përkrahjen e instancave të tjera drejtuese brenda universitetit gjejnë jetë.

URDHRAT DHE VENDIMET E MINISTRISE SE ARSIMIT

 DEPARTAMENTI ANGLISHTES DHE EDUKIMIT

Drejtues:  Prof. Asoc. Dr. Bedri Kola

Departamenti i Anglishtes dhe Edukimit bën pjesë në Fakultetin e Shkencave Shoqërore. Për herë të parë është ngritur në vitin 2010. Departamenti i Anglishtes dhe Edukimit ofron tre programe studimi të ciklit të parë (Bachelor) dhe dy programe të ciklit të dytë, master profesional me dy profile “Didaktikë” dhe “Menaxhim Arsimi” si dhe një program Master i Shkencave” Mësuesi për Arsimin Fillor”.

Programi Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor” përgatit mësues për të dhënë mësim në klasat e ciklit të ulët të arsimit bazë ose klasat I-V. Një objektiv tjetër përcaktues i programit është pajisja e studentëve me njohuritë dhe aftësitë bazë që shërbejnë për studime të nivelit master në “Edukimin e specializuar të fëmijëve”.
Programi Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor” synon të formojë personel të aftë që të punojnë në tregun kombëtar të punës:

•    Në shkolla të arsimit publik si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar;
•    Në shkolla të arsimit privat si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar;
•    Në drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore të bashkive si specialistë të arsimit fillor;
•    Në agjenci publike si specialistë të arsimit fillor;
•    Në agjenci private si specialistë të arsimit fillor;
•    Në OJQ të specializuara për punë edukative si trainues dhe këshillues për edukimin e fëmijëve të moshës 6-11 vjec.

Programi Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” konsiston në përgatitjen e mësuesve që do të punojnë me fëmijët e moshës 2-7 vjeç të cilët janë regjistruar në institucionet parashkollore publike dhe private, të tilla si qendra të kujdesit të fëmijëve, kopshte të fëmijëve, etj. Studentët që do të diplomohen në programin bachelor në “Mësuesi për arsimin parashkollor” do të kenë këto mundësi në tregun e punës:

•    në institucionet publike të arsimit parashkollor (kopshte) si mësues ose edukatorë kopshti;
•    në institucionet publike të arsimit parashkollor (kopshte) si drejtues ose menaxherë;
•    në institucionet publike të arsimit parashkollor (kopshte) si mësues ose edukatorë;
•    në institucionet private të arsimit parashkollor (qendra të kujdesit për fëmijë) si mësues, edukatorë ose kujdestarë.
•    në drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore të bashkive si specialistë të edukimit parashkollor.


Programi bachelor  në “Anglisht”,  pjesë e Departamentit të Edukimit, është program studimi i ciklit të parë, me kohëzgjatje normale 3 vjet, 180 kredite dhe forma e studimit është me kohë të plotë. Ky program synon të pajisë studentët me njohuri të thelluara për gjuhën dhe kulturën angleze dhe amerikane. Në përfundim të programit 3-vjeçar,  për të fituar diplomën Bachelor, studentët do të kenë përvetësuar dije që synojnë formimin e njohurive teorike bazë dhe shprehive të përdorimit praktik të gjuhës angleze, duke pasur në vëmendje nevojat që ka tregu i punës për njohës profesionistë të kësaj gjuhe. Gjithashtu, ky program u ofron studentëve baza njohurish për një zhvillim të mëtejshëm në programe te specializuara, që orientohen në studimin e profileve të detajuara të gjuhës angleze, të nivelit master apo në kurse specifike trajnimi.

Në përfundim të studimeve të ciklit bachelor të diplomuarit mund të punësohen;
•    Në institucionet qeveritare apo joqeveritare ku kërkohen zotërues të përgatitur të gjuhës angleze në rolin e përkthyesit apo si asistentë në projektet që punojnë kryesisht me gjuhën angleze;
•    Në administratën arsimore rajonale;
•    Në agjenci të ndryshme shërbimesh;
•    Në institucionet mediatike;
•    Në organizatat ndërkombëtare.

Programi i studimit Master Profesional në “Pedagogji”
Profili: Menaxhim Arsimi

Programi MP në Pedagogji sigurohet në dy profile: Menaxhim Arsimi dhe Didaktikë.
Studentët e profilit Menaxhim Arsimi do të formohen me konceptet, idetë dhe parimet teorike të menaxhimit të arsimit. Gjithashtu ai i formon ata me njohuri të mjaftueshme për legjislacionin, strategjitë dhe politikat arsimore dhe ato të drejtimit të shkollës dhe arsimit si edhe formëson te ata aftësi dhe  shprehi për veprimtari drejtuese dhe menaxhuese të shkollës dhe arsimit.
Studentët e profilit Didaktikë do të kuptojnë në teori dhe praktikë se ç’do të thotë “mësimdhënie” e suksesshme, do të kuptojnë rëndësinë e menaxhimit efektiv të klasës për të arritur një “mësimnxënie të suksesshme” si edhe do të njihen me komponentët, teknikat dhe strategjitë mësimore.

Programi i studimit Master i Shkencave në “Mësuesi për Arsimin Fillor”

Programi Master i Shkencave në “Mësuesi për Arsimin Fillor” synon te formojë personel të aftë që të punojë në tregun e mëposhtëm kombëtar të punës:
•    Në shkolla të arsimit publik si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar;
•    Në shkolla të arsimit privat si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar;
•    Në drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore te bashkive si specialistë të arsimit fillor;
•    Në agjenci publike si specialistë të moshës së ulët shkollore;
•    Në agjenci private si specialistë të moshës së ulët shkollore;
•    Në OJQ të specializuara për punë edukative si trainues dhe këshillues për edukimin e fëmijëve të moshës 6-11 vjec.

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT

 

Departamenti i Edukimit në Albanian University, ka për qëllim që nëpërmjet një programi 3 vjeçar dhe Master Profesional të krijojë bazat shkencore të nevojshme për përgatitjen teoriko-praktike të specialistëve të lartë në sektorin e mësimdhënies. Departamenti ofron dy programe studimi të nivelit Bachelor, Mësuesi për Arsimin Fillor dhe Mësuesi për Arsimin Parashkollor dhe një program studimi Master Profesional në Pedagogji me dy profile Menaxhim arsimi dhe Didaktikë. Pra, ne ofrojmë gjithçka që studentët e fushës së Edukimit të diplomohen si ekspertë në mësimdhënie dhe drejtim të institucioneve arsimore.
Misioni ynë është përgatitja e personelit të kualifikuar për të punuar në fushën e arsimit. Departamenti i Edukimit, ka hartuar kurrikula cilësore. Për hartimin e tyre jemi konsultuar me një numër të madh programesh universitare për Edukim në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për sa i përket praktikave, ato zhvillohen në institucionet më të mira si publike ashtu dhe private. Ato mbikqyren nga pedagogë përgjegjës me përvojë akademike në fushën e mësimdhënies.
Gjatë dy viteve të para të studimit universitar janë parashikuar kryesisht lëndët e formimit të përgjithshëm. Teoria në disiplinat mësimore të formimit professional është kombinuar me praktikat mësimore në institucione arsimore. Auditorët e Albanian University janë të pajisura me teknikën bashkëkohore audiovizive si retroprojektorë e vidioprojektorë, duke u ofruar mundësinë studentëve të një mësimdhënieje si në vendet e zhvilluara të botës.

Departamenti i Edukimit ofron dhe program studimi Master Profesional në Pedagogji me dy profile : Menaxhim Arsimi dhe Didaktikë. Studentët e profilit Menaxhim arsimi do të formohen me konceptet, idetë dhe parimet teorike të menaxhimit të arsimit. Gjithashtu ai i formon ata me njohuri të mjaftueshme për legjislacionin, strategjitë dhe politikat arsimore dhe ato të drejtimit të shkollës dhe arsimit si edhe formëson te ata aftësi dhe  shprehi për veprimtari drejtuese dhe menaxhuese të shkollës dhe arsimit. Studentët e profilit Didaktikë do të kuptojnë në teori dhe praktikë se ç’do të thotë “mësimdhënie” e suksesshme, do të kuptojnë rëndësinë e menaxhimit efektiv të klasës për të arritur një “mësimnxënie të suksesshme” si edhe do të njihen me komponentët, teknikat dhe strategjitë mësimore.

Më shumë artikuj...

Page 5 of 10

5

Zona Studentit