•  
   
  Vlerat tek të cilat besojmë:


  • Cilësia në çdo iniciativë akademik
  • Integriteti dhe korrektësia organizative
  • Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja
  në vendimarrje
  • Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria
  në arritjen e standarteve arsimore
  • Pergjegjshmeri dhe liri akademike.
   
  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  
  6000 Studentë nuk mund të gabojnë!
   
  Viti 2002 shënon vitin e hapjes së
  degës së parë për laburant dentarë,
  me vetëm 100 studentë të stomatologjisë.
  Sot numërohen mbi  6000 studentë
  aktual që janë duke ndjekur studimet,
  shifra të cilat dëshmojnë nga viti në vit
  rritjen e cilësisë dhe arritjeve në
  Albanian University.
                                Më shumë

   

   

  6000 STUDENTE
 •  
  Bursat
   
  Promovimi dhe nxitja e studentёve
  mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e
  Albanian University duke synuar
  tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat,
  në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme
  nё fushёn e politikёs, arsimit,
  mjekёsisё, arkitekturёs, drejtёsisë,
  financёs, psikologjisё, shkencave
  tё komunikimit.

                                Më shumë

  BURSAT
 •  
  Politikat e "Albanian University"
   
  Një vënd themelor në politikat e
  Albanian University, zë edhe
  dhënia e përparësisë së punësimit
  në strukturat e tij, të studentëve
  të ekselencës dhe atyre me prirje
  lidershipi.
                                Më shumë

   

  POLITIKAT E AU
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

Te Pergjithshme

Ekipi i Futbollit pranë “Albanian University”

Ekipi i futbollit pranë “Albanian University” , i krijuar nga studentë të përzgjedhur në nivel profesionistësh , krijon prespektiva për të ardhmen. Studentë të Albanian University, pothuajse nga të gjitha degët e studimit pranë këtij Universiteti, që kanë qënë pjesë më parë edhe e ekipeve të ndryshme me “moshat” në kampionatin e futbollit Shqiptar, u mobilizuan fillimisht për të qënë pjesë e kampionatit ndërmjet universiteteve private. Kualifikimi i të gjitha fazave në këtë kampionat deri në fitimin e titullit “Kampion” të këtij kampionati, krijoi një unitet të ekipit i cili gjen në çdo moment mbështetjen e Albanian University dhe vëmendjen e UTV News.


Organizma të tilla studentore që gjejnë mbështetjen e Universitetit, shërbejnë për të harmonizuar jetën akademike me atë sportive, rrisin cilësinë studentore, menaxhimin e kohës, promovojnë vlera sociale si: bashkepunimi, uniteti, krenaria për Universitetin etj.


Nga vet struktura, ekipi është integrues dhe gjithëpërfshirës, në ruajtjen e një tradite midis brezave që vijnë dhe atyre që përfundojnë studimet pranë Albanian University.


Pjesmarrja në kampionate, turet brënda dhe jashtë vendit, janë pjesë e axhendës vjetore të ekipit të futbollit, me synimin e një projekti më madhor në të ardhmen në krijimin e infrastrukturës dhe komoditetit të duhur pranë Albanian University.

URDHRAT DHE VENDIMET E MINISTRISE SE ARSIMIT

 DEPARTAMENTI ANGLISHTES DHE EDUKIMIT

Drejtues:  Prof. Asoc. Dr. Bedri Kola

 

Ky program studimi synon të pajisë studentët me njohuri të thelluara të gjuhës dhe kulturës angleze. Gjatë këtij programi studimi studentët do te pervetësojne dije që kanë si objektiv kryesor në përfundim të programit Bachelor 3 – vjecar formimin e njohurive teorike mbi gjuhën angleze duke pasur në vëmendje nevojat që ka tregu i punës për njohës profesionale të gjuhës angleze. Gjithashtu ky program i ofron studentëve njohuri të cilat mund të zhvillohen me tej në programe të specializuara që orientohen në studimin e profileve të detajuara të gjuhës angleze si master apo kurse trajnimi specifike.

Programi i Diplomës “Bachelor” synon të formojë një personel të aftë dhe të mirëpërgatitur për nevojat kombëtare të punës:

• Në institicionet qeveritare apo jo qeveritare ku kerkohen zoterues te pergatitur te gjuhes angleze ne rolin e perkthyesit apo asistenteve te projekteve qe punojne kryesisht me gjuhen angleze
• Në administratën arsimore rajonale;
• Në agjensi të ndryshme shërbimesh;
• Në institucionet mediatike
• Në organizatat ndërkombëtare

Studimet në programin e Diplomës së Nivelit “Bachelor” Anglisht, mbyllen me përgatitjen dhe diskutimin e tezës së diplomës që paraqitet para një komisioni akademik. Zgjedhja dhe përgatitja e tezës së diplomës bëhet në konsultimin me një profesori i përcaktuar. Pasi të jetë përgatitur me shkrim dhe të jetë miratuar nga profesori përkatës, teza paraqitet para komisionit që ka të drejtën të bëjë pyetje për punën e bërë dhe të japë vlerësimin me notë. Duke patur parasysh specifikat e këtij progami shumëlëndor si edhe rëndësinë që kjo diplomë ka, është me vend të kërkohen kandidate që kanë njohuri sa më të mira në anglisht, të jenë të zellshëm dhe me vullnet, ambiciozë dhe dëshirë për punë të pavarur.

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT

 

Departamenti i Edukimit në Albanian University, ka për qëllim që nëpërmjet një programi 3 vjeçar dhe Master Profesional të krijojë bazat shkencore të nevojshme për përgatitjen teoriko-praktike të specialistëve të lartë në sektorin e mësimdhënies. Departamenti ofron dy programe studimi të nivelit Bachelor, Mësuesi për Arsimin Fillor dhe Mësuesi për Arsimin Parashkollor dhe një program studimi Master Profesional në Pedagogji me dy profile Menaxhim arsimi dhe Didaktikë. Pra, ne ofrojmë gjithçka që studentët e fushës së Edukimit të diplomohen si ekspertë në mësimdhënie dhe drejtim të institucioneve arsimore.
Misioni ynë është përgatitja e personelit të kualifikuar për të punuar në fushën e arsimit. Departamenti i Edukimit, ka hartuar kurrikula cilësore. Për hartimin e tyre jemi konsultuar me një numër të madh programesh universitare për Edukim në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për sa i përket praktikave, ato zhvillohen në institucionet më të mira si publike ashtu dhe private. Ato mbikqyren nga pedagogë përgjegjës me përvojë akademike në fushën e mësimdhënies.
Gjatë dy viteve të para të studimit universitar janë parashikuar kryesisht lëndët e formimit të përgjithshëm. Teoria në disiplinat mësimore të formimit professional është kombinuar me praktikat mësimore në institucione arsimore. Auditorët e Albanian University janë të pajisura me teknikën bashkëkohore audiovizive si retroprojektorë e vidioprojektorë, duke u ofruar mundësinë studentëve të një mësimdhënieje si në vendet e zhvilluara të botës.

Departamenti i Edukimit ofron dhe program studimi Master Profesional në Pedagogji me dy profile : Menaxhim Arsimi dhe Didaktikë. Studentët e profilit Menaxhim arsimi do të formohen me konceptet, idetë dhe parimet teorike të menaxhimit të arsimit. Gjithashtu ai i formon ata me njohuri të mjaftueshme për legjislacionin, strategjitë dhe politikat arsimore dhe ato të drejtimit të shkollës dhe arsimit si edhe formëson te ata aftësi dhe  shprehi për veprimtari drejtuese dhe menaxhuese të shkollës dhe arsimit. Studentët e profilit Didaktikë do të kuptojnë në teori dhe praktikë se ç’do të thotë “mësimdhënie” e suksesshme, do të kuptojnë rëndësinë e menaxhimit efektiv të klasës për të arritur një “mësimnxënie të suksesshme” si edhe do të njihen me komponentët, teknikat dhe strategjitë mësimore.

Design


Msc . Gureta Bajrami Breznica

Diploma “Bachelor” në Dizajn i ofron studentit njohuri akademike dhe praktike bashkëkohore. Këto njohuri do të shërbejnë në sensin praktik dhe krijues të studentit i cili në fund të programit 3 vjeçar, do të jetë i aftë për të vazhduar dhe avancuar njohuritë dhe për ti profilizuar në drejtimet përkatëse të dizajnit siç janë: Dizajni Grafik, 3D dizajn animacion, Ëeb dizajn, Dizajn Interieri etj. Të cilat janë më të kerkuara në tregun e punës në Shqipëri.
Këto programe studimi artistike do të t'i ofrojnë studentëve njohuri, edukim dhe qasje alternative në fushëveprimtaritë e zgjedhura si në aspektin e përgatitjes për punësim, ashtu edhe në kërkime artistike. Studentët do të aftësohen për punë kërkimore-shkencore në lëmi të ngushta kreative dhe njëkohësisht ata do të përvetësonin metodologji dhe teknika të avansuara me programeve kompjuterike.
Krijimtaria individuale dhe stili kërkimor i studentëve në zgjidhjen e detyrave të parashtruara përcillet hap pas hapi deri në realizimin përfundimtarë të detyrave të parashtruara. Puna për realizimin e detyrave praktike të proçesit riprodhues realizohet me përdorimin e disa teknikave të njohura figurative, (vizatim, temper, tush, pastel …) dhe me programe kompjuterike, (CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, etj.).
Studentet që mbarojnë programin e studimit “Bachelor” ne Dizajn në "Albanian University" mund të punojnë si Dizajner në: Studio Dizajni Grafikë, Redaksi të gazetave ditore ose javore, Studio televizive në 3D efekte animacion, Studio fotografike, Studio projektimi si Interier dizajner, Shtypshkronja, shtëpi Botuese, Në shkolla 9 vjeçare (mësues i lëndës së artit figurativ), Individualisht në sektor privat (art studio), në Galeri arti etj.
Një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përmirësimin e kurrikulës ka patur dhe numri I konsiderushem i botimeve të kryera për kompletimin me sa më tepër të literaturës profesionale të biblotekës së studenteve,për të rritur njëkohësisht dhe horizontin e tyre me problemet më bashkëkohore në fushën e studimeve urbanistike dhe projektimeve.
Janë botuar tekstet bazë të lëndëve që i përgjigjen pjesës së pregatitjes së përgjithshme të studenteve,të lëndëve teorike. Synohet për realizimin e botimeve të teksteve për lëndët e specialiteteve.

Më shumë artikuj...

Page 5 of 11

5

Zona Studentit